Pravidlá súťaže

Prevádzkovateľ súťaže: remila s.r.o., Cukrovarská 320/18, 914 01 Trenčianska Teplá, IČO: 47230819.

Účastník súťaže: osoba staršia ako 18 rokov, ktorá súhlasí s pravidlami súťaže. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci firmy, ani blízke osoby vlastníkom spoločnosti.

  • Facebook súťaž nesponzoruje, nepropaguje, ani s ňou nemá nič spoločné;
  • Facebook nemá voči súťažiacim žiadne záväzky;

Podmienky súťaže:

súťaž prebieha v čase uvedenom v príspevku súťaže na stránke Diamantové maľovanie Nadirah, teda výhradne iba na Facebook stránke.

Súťažiacim sa stáva každý účastník, ktorý uvedie komentár v príspevku súťaže, čiže odpovedá na otázku.

Napísaním komentára súťažiaci súhlasí s podmienkami súťaže. Komentár musí byť v súlade s platnými pravidlami Facebook, teda nesmie obsahovať vulgarizmy a iné útoky.

účastník súťaže, ktorý poruší pravidlá, je zo súťaže vyradený.

Výhra

Po skončení súťaže sa vylosuje prostredníctvom telefónu jeden výherca, náhodným výberom.

Výhrou je diamantový obraz Nadirah podľa vlastného výberu výhercu zo stránky diamantymalovanie.sk.

Výherca bude o svojej výhre oboznámený najneskôr do 7 dní od losovania, zaslaním súkromnej správy.

V prípade ak výherca do 14 dní od zaslania správy o výhre, nedodá kontaktné údaje, stráca nárok na výhru.

Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 (ďalej len „GDPR”).

Prevádzkovateľ súťaže spravuje osobné údaje v zmysle GDPR.

Z dôvodu identifikácie výhercu a splneniu podmienok na výhru disponuje prevádzkovateľ s údajmi: meno, priezvisko a komentár. U výhercu na zaslanie výhry sú potrebné kontaktné údaje. Všetky tieto údaje sú chránené a podliehajú nariadeniam GDPR. Uvedené údaje